Հատուկ բաժինը զբաղվում է զինապարտների հաշվառմանն առնչվող աշխատանքներով, կատարում ուսանողների զինվորական գործերի գրանցման և վարման աշխատանքներ՝ համագործակցելով ՀՀ տարածքային զինկոմիսարիատների հետ։ Պահպանում է զինվորական ծառայության մեկնած ուսանողների գործերը։

Հատուկ բաժինն ունի զինվորական ծառայության մեկնած բոլոր ուսանողների անձնական տվյալները և մշտական կապի մեջ է գտնվում զինվորական ծառայության մեկնած ուսանողների ընտանիքների հետ։

 

Հեռ․՝