Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի (ԵԳՊԱ) Միջազգային կապերի բաժինը գործում է 2008 թվականից: Վերջինիս հիմնական նպատակն է ապահովել ԵԳՊԱ-ի ճանաչումը միջազգային կրթական կազմակերպությունների և հաստատությունների կողմից, որի ուղղությամբ արվում են հետևյալ քայլերը`

Հաստատել և ծավալել միջբուհական համագործակցություն տարբեր երկրների արվեստի բարձրագույն դպրոցների հետ.

Համաձայն Բոլոնիայի ծրագրի` իրականացնել ուսանողների, դասախոսների փոխանակում կրեդիտային համակարգի շրջանակներում.

Ներդնել նոր ուսումնական մեթոդներ և ծրագրեր:

Սույն թվականի դրությամբ ԵԳՊ ակադեմիան միջբուհական համաձայնագրեր ունի Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցի, Ռեյմսի դիզայնի և արվեստի բարձրագույն դպրոցի, Լիմոժ-Օբյուսոն քաղաքի արվեստի բարձրագույն պետական դպրոցի, Լիոնի գեղարվեստի ազգային դպրոցի հետ: 2008 և 2009 թվականներին վերը նշված համալսարանների հետ իրականացվել է ուսանողների և դասախոսների փոխանակում: 2011 թ.-ին ևս նախատեսվում է նմանատիպ փոխանակման ծրագրեր և պայմանագրեր ստորագրել:

Ակադեմիան ձեռք է բերել պայմանագրեր նաև այլ երկրների ուսումնական հաստատությունների հետ`

Զլինի Թոմաս Բաթա համալսարան /Չեխիայի Հանրապետություն/

– Շտիրլիցի անվան արվեստի պետական ակադեմիա /Սանկտ -Պետերբուրգ/

– Լատվիայի ազգային ակադեմիա /Ռիգա, Լատվիա/

– Ինֆորմացիոն համակարգերի մենեջմենթի ինստիտուտ /Ռիգա, Լատվիա/

ԵԳՊԱ-ն մասնակցում է նաև միջազգային փառատոնների, կոնֆերանսների, մրցույթների`

2009թ. Լատվիայի ազգային ակադեմիայի հետ անցկացվել է նկարչական աշխատանքային փորձառություն` կազմակերպված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, Ինքնության նշաններ/Բազմազանության նշաններ խորագրով: 2010թ. նույն փառատոնի շարունակությունը տեղի է ունեցել Փարիզում, որին ԵԳՊԱ-ից մասնակցել է մեկ ուսանող:

2009 և 2010 թվականներին ԵԳՊ ակադեմիան մասնակցել է Բուրգանով մշակութային կենտրոնի կողմից կազմակերպած սիմպոզիումին:

2009 թվականից համագործակցում ենք նաև Սանկտ-Պետերբուրգի Պետական Էրմիտաժի հետ:

ԵԳՊ ակադեմիան ընդգրկված է նաև մի շարք միջազգային նախագծերում, որոնք իրականացվում են Տեմպուս ծրագրի շրջանակներում, ինշպես նաև համագործակցում է Բրիտանական խորհրդի, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի հետ,  որի արդյունքում 2010 թ. կազմակերպվել են մի շարք ցուցահանդեսներ` տարբեր թեմաների նվիրված:

ԵԳՊԱ-ն ընդգրկված է մի քանի ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրերում, ինչպես նաև մասնակցել է DAAD ծրագրին:

2009 թ.սեպտեմբերի 30-ին TEMPUS IV նախագծի շրջանակներում ECESIS /կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ուսումնական հաստատությունների համացանցային աշխատանք/, գրանտ տրամադրող հաստատության` Կոբլենս-Լանդաու համալսարանի գլխավորած պատվիրակությունը այցելություն է կատարել Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա: Պատվիրակության կազմում էին կոնսորցիումի անդամ բոլոր ներկայացուցիչները Ուկրաինայից /Դնեպրոպետրովսկ, Լվով, Սումի/, Ռուսաստանից /Տամբով, Մոսկվա/, Մոլդովայից /Կոմրատ/ և Եվրոմիության երկրներից /Գերմանիա, Լեհաստան և Իսպանիա/:

2009 թ. հոկտեմբերի 27-29 TEMPUS QATMI  ծրագրի շրջանակներում Երևան են ժամանել Գերմանիայի, Հոլանդիայի, Լեհաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչները` Բիրգիտ Բրունսի գլխավորությամբ, ծանոթացել են ակադեմիայի դասախոսների և ուսանողների հետ, գնահատել են բուհի արտաքին կապերի առկա վիճակը, մշակել են ակադեմիայի միջազգայնացման և արտաքին համագործկցության հետագա ծրագրերը:

TEMPUS HESDESPI նախագիծը.

2010 թվականից ԵԳՊ ակադեմիան իրականացնում է ծրագիր` Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Իտալիայի, Պորտուգալիայի համալսարանների հետ Լատվիայի ինֆորմացիոն համակարգերի մենեջմենթի ինստիտուտի գլխավորությամբ «Սոցիալական համագործակցության բարելավում և հումանիտար գիտությունների մրցունակություն, բարձրագույն կրթության համակարգի մշակում» խորագրով, որն ուղղված է վերոնշյալ երկրների համալսարանների փորձի փոխանակմանը և նրանց միջև համագործակցությանը, որի հիմնական նպատակն է ստեղծել մշակույթի, արվեստի կառավարման մասնագիտացումը տվյալ ծրագրին մասնակից հաստատությունում: Այս ծրագրի շրջանակներում 2010-2011 ուս. տարվանից ԵԳՊԱ-ում կներդրվեն նոր մոդուլներ, այն է` «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը արվեստի կառավարման ոլորտում»:

Share