Արամ Իսաբեկյան
Ռեկտոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, պրոֆոսոր

Հեռ․` (+37410) 560726

Մկրտիչ Այվազյան
Ուսումնա-գիտական գծով պրոռեկտոր

Հեռ` (+374 10) 560615

Ստեփան Եզդողլյան
Ֆինանսա-տնտեսական գծով պրոռեկտոր

Հեռ` (+37410) 580754

Մեխակ Էլբակյան
Ռեկտորի օգնական
Էդվարդ Վարդանյան
Կերպարվեստի ֆակուլտետի դեկան, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Պրոֆեսոր

Հեռ` (+374 10) 580786

Ավետիք Ավետիսյան
Դիզայնի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան, Պրոֆեսոր

Հեռ` (+37410) 543671

Գարիկ Մանուկյան
Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն, Պրոֆեսոր

Հեռ.` (+0312) 31297

Ղազար Ղազարյան
Դիլիջանի մասնաճյուղի տնօրեն, Պրոֆեսոր

Հեռ.` (+02680) 7059

Մերի Պատվականյան
Միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար

Հեռ.` (+37410) 542706

Նորա Կարապետյան
Մարդկային ռեսուրսների բաժնի վարիչ, Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

Հեռ.` (+374 10) 560737

Գոհար Բարսեղյան
Ֆինանսատնտեսական բաժին, Գլխավոր հաշվապահ

Հեռ.` (+37410) 562134

Եկատերինա Կաշինա
Տեղեկատվության կառավարման կենտրոնի ղեկավար

Հեռ.` (+37410) 563608

Նունե Մինասյան
Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար

Հեռ.` (+37410) 563608

Վիգեն Ղազարյան
Արվեստագիտության և հումանիտար գիտությունների ամբիոնի վարիչ, Արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Հեռ.` (+37410) 580786

Փարավոն Միրզոյան
Գեղանկարչության և գծանկարչության ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ, Պրոֆեսոր

Հեռ․` (+37410) 560726

Գետիկ Բաղդասարյան
Քանդակագործության ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր նկարիչ, Պրոֆեսոր

Հեռ.` (+37410) 586369

Աբրահամ Սահակյան
Գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ, Պրոֆեսոր

Հեռ.` (+37410) 340534

Մարիա Բաբյան
Դեկորատիվ կիրառական արվեստի ամբիոնի վարիչ, Դոցենտ

Հեռ.` (+37410) 543670

Հայկ Փայասլյան
Համակարգչային գեղարվեստական նախագծման և հագուստի մոդելավորման ամբիոնի վարիչ, Պրոֆեսոր

Հեռ.` (+37410) 543670

Ստեփան Գյուլխասյան
Դիզայնի ամբիոնի վարիչ, Պրոֆեսոր

Հեռ.` (+37410) 543671

Իրինա Իսաբեկյան
Ալբեր և Թովէ Բոյաջյան ցուցասրահի տնօրեն

Հեռ.` (+37410) 561855

Լարիսա Ղազարյան
Ռեկտորի քարտուղարուհի

Հեռ.` (+37410) 560726

Լյուդվիգ Հարությունյան
Հատուկ բաժնի պետ, Գնդապետ

Հեռ․՝ (0037410) 567981

 

Հասցե` 0009, Իսահակյան փող. 36, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ.` (+374 10) 560726, Ֆաքս` (+374 10) 542706, Էլ.-փոստyafa@yafa.am, Էլ.-փոստinfo@yafa.am