Կերպարվեստի ֆակուլտետ

Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի կերպարվեստի ֆակուլտետի դեկանատն ունի խորհուրդ, որը կազմակերպում է դեկանատի աշխատանքները, քննարկում է ուսանողների առաջադիմությունը, հաճախումները, ամփոփում է կիսամյակային գնահատականները: Խորհուրդը կազմված է 9 անդամներից: Ֆակուլտետը բաղկացած է 5 ամբիոններից`գեղանկարչություն, գրաֆիկա, քանդակագործություն, արվեստի պատմություն և տեսություն, հումանիտար առարկաներ և 4 մասնագիտություններից` գեղանկարչություն, գրաֆիկա, քանդակագործություն, արվեստի պատմություն և տեսություն:

2012թ. Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի կերպարվեստի ֆակուլտետի դեկանն է պրոֆեսոր Էդվարդ Վարդանյանը:

Հեռ` (+374 10) 580786, Էլ. Փոստ: e.vardanyan@yafa.am

 

 

Դիզայնի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Ֆակուլտետն իր աշխատանքները կազմակերպելու համար ունի խորհուրդ, որը բաղկացած է 13 անդամներից: Խորհուրդը քննարկում է ուսանողների հաճախումները, առաջադիմությունները, խրախուսում է լավագույններին: Ուսանողների հեռացումը ակադեմիայից քննարկվում է խորհրդի կողմից և կայացվում համապատասխան որոշում: Ամփոփում է կիսամյակաին գնահատակաները և ներկայացնում է ռոտացիոն հանձնաժողովին: Դեկանատը ղեկավարում է ներֆակուլտետային կյանքը` ուսանողներին և դասախոսներին:

Ֆակուլտետը կազմված է 3 ամբիոններից`դիզայն և հագուստի մոդելավորում, դեկորատիվ կիրառական արվեստ և համակարգչային գեղարվեստական նախագծում և միացյալ (քանդակ, գեղանկար և գծանկար) ու 4 մասնագիտություններից` դիզայն, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, տեքստիլ և թեթև արդյունաբերական արտադրանքի գեղարվեստական նախագծում, համակարգչային գեղարվեստական նախագծում:

Դիզայնի ֆակուլտետի դեկանն է պրոֆեսոր Ավետիք Արամայիսի Ավետիսյանը:

Հեռ` (+374 10) 543671, Էլ. Փոստ: avetiq.avetisyan@yafa.am