Փարավոն Միրզոյան
Ամբիոնի վարիչ, ՀՀ Ժողովրդական նկարիչ, պրոֆեսոր
Գեղանկարչության և կոմպոզիցիայի դասախոս։
Արամ Իսաբեկյան
Ռեկտոր, ՀՀ Արվեստի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ
Գեղանկարչության և կոմպոզիցիայի դասախոս։
Էդիկ Վարդանյան
Կերպարվեստի ֆակուլտետի դեկան, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր
Գեղանկարչության և կոմպոզիցիայի դասախոս
Արթուր Հովհաննիսյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ
Գեղանկարչության և կոմպոզիցիայի դասախոս։
Արսեն Ղազարյան
Գեղանկարչության և կոմպոզիցիայի դասախոս։
Ժորա Հայրապետյան
Պրոֆեսոր
Գեղանկարչության և կոմպոզիցիայի դասախոս։
Արմեն Սավայան
Պրոֆեսոր
Գեղանկարչության դասախոս։
Վիլիկ Զաքարյան
Պրոֆեսոր
Գեղանկարչության և կոմպոզիցիայի դասախոս։
Հայկ Աղաբեկյան
Պրոֆեսոր
Գծանկարչության դասախոս։
Գագիկ Ղազարյան
Պրոֆեսոր
Գծանկարչության դասախոս։
Հովսեփ Պապիկյան
Պրոֆեսոր
Գծանկարչության դասախոս։
Գրիգոր Գեղամյան
Պրոֆեսոր
Տեխնոլոգիայի դասախոս։
Մեխակ Էլբակյան
Գեղանկարչության և կոմպոզիցիայի դասախոս։
Հռիփսիմե Քոչարյան
Գծանկարչության դասախոս։
Աննա Ավետիսյան
Գծանկարչության դասախոս։
Արա Հովհաննիսյան
Գեղանկարչության դասախոս։

Աբրահամ Սահակյան
Ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Դասախոս՝ կոմպոզիցիա և աշխատանք նյութի վրա։ Հեռ․՝ (+37410) 560786
Աշոտ Հարությունյան
Պրոֆեսոր
Դասախոս՝ կոմպոզիցիա և աշխատանք նյութի վրա։ Հեռ․՝ (+37410) 560786
Տիգրանուհի Աղասյան
Ավագ դասախոս
Դասախոս՝ գրքարվեստի պատմություն, էստամպի տեխնիկա և պատմություն։ Հեռ․՝ (+37410) 560786
Կարինե Գևորգյան
Ավագ դասախոս
Դասախոս՝ կոմպոզիցիա և աշխատանք նյութի վրա։ Հեռ․՝ (+37410) 560786
Տիգրան Մանգասարյան
Դասախոս
Դասախոս՝ պատկերապատում Հեռ․՝ (+37410) 560786
Զաքար Դեմիրճյան
Դասախոս
Դասախոս՝ կոմպոզիցիա, թվային գրաֆիկա։ Հեռ․՝ (+37410) 560786
Հայկ Մարտիրոսյան
Դասախոս
Դասախոս՝ աշխատանք նյութի վրա։ Հեռ․՝ (+37410) 560786
Էդիկ Ղաբուզյան
Դասախոս
Դասախոս՝ շրիֆտ Հեռ․՝ (+37410) 560786

Գետիկ Բաղդասարյան
Վաստակավոր նկարիչ, ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Քանդակի և կոմպոզիցիայի դասախոս
Տարիել Հակոբյան
Պրոֆեսոր
Քանդակի և կոմպոզիցիայի դասախոս
Գագիկ Ստեփանյան
Պրոֆեսոր
Քանդակի և կոմպոզիցիայի դասախոս
Գարեգին Դավթյան
Պրոֆեսոր
Քանդակի և կոմպոզիցիայի դասախոս
Սարգիս Բաբայան
Անիմալիստական քանդակի դասախոս
Աշոտ Գևորգյան
Լաբորանտ
Հարթաքանդակի դասախոս

4 տարի բակալավրիատ/առկա

Արվեստի պատմության և տեսության կրթական ծրագիրը արվեստաբան-մասնագետներ է պատրաստում կերպարվեստի պատմության, գեղարվեստական քննադատության, թանգարանային գործունեության, զբոսաշրջության և կերպարվեստի մասնագիտական բարձր որակավորում պահանջող այլ ոլորտների համար: Ուսուցումը կազմակերպվում է բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերով:

Ծրագիրը նաև առաջարկում է ուսումնասիրել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմություն, հայ և արտասահմանյան ճարտարապետության պատմություն, ազգագրություն, հնագիտություն, հայ և համաշխարհային թատրոնի պատմություն, երաժշտության պատմություն, թանգարանային գործ, օտար լեզու և այլն:

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների քննադատական մտածողության և վերլուծական հմտությունների զարգացմանը: Գործնականում ծրագիրը առաջարկում է պրակտիկաներ ցուցասրահներում, պատկերասրահներում, թանգարաններում, պետական արխիվներում և հրատարակչություններում:

Մասնագիտական դասընթացներ

1-ին տարի

 • Աշխարհայացքների պատմություն – I, Հին աշխարհի դիցաբանություն
 • Աշխարհայացքների պատմություն II, Միջնադար – Համաշխարհային կրոններ
 • Արվեստաբանության ներածություն
 • Արվեստի պատմություն – I – Հին աշխարհ
 • Արվեստի պատմություն – II – Քրիստոնյա միջնադար
 • Հայ արվեստի պատմություն – I – Հնագույն և հին շրջան
 • Հայ արվեստի պատմություն – II – Վաղ միջնադար և Թագավորությունների շրջան (IV-XI)
 • Ճարտարապետության պատմություն – I – Հին աշխարհ
 • Ճարտարապետության պատմություն – II – Միջնադար (IV-XIV)
 • Հայ ճարտարապետության պատմություն – I _ Հնագույն և հին շրջան
 • Հայ ճարտարապետության պատմություն – II – Միջնադար (IV-XI)
 • Մահմեդական աշխարհի և հեռավոր արևելքի արվեստ

 2-րդ տարի

 • Աշխարհայացքների պատմություն – III, Նոր ժամանակներ – Հումանիզմ, լուսավորչականություն, ռոմանտիզմ
 • Աշխարհայացքների պատմություն – IV, Մոդեռնիզմ և պոստմոդեռնիզմ
 • Գծանկարչություն և գունանկարչություն
 • Արվեստի պատմություն – III – Նոր ժամանակներ
 • Արվեստի պատմություն – IV – Արդի և ժամանակակից շրջան
 • Հայ արվեստի պատմություն – III – Կիլիկյան շրջան և ուշ միջնադար (XII-XVIII)
 • Հայ արվեստի պատմություն – IV – Նոր և խորհրդային շրջան (XIX-XX)
 • Ճարտարապետության պատմություն – III Նոր ժամանակներ (XV-XVIII)
 • Ճարտարապետության պատմություն – IV-Արդի և ժամանակակից շրջան
 • Հայ ճարտարապետության պատմություն-III-Միջնադար (XIII-XVIII)
 • Հայ ճարտարապետության պատմություն- IV – նոր և խորհրդային շրջան (XIX-XX)
 • Ամերիկայի և Աֆրիկայի արվեստ (մինչգաղութային շրջան)
 • Ռուս արվեստի պատմություն-կայսերական և խորհրդային շրջան (XVIII-XX)
 • Հայ գաղթօջախների և սփյուռքի մշակույթ (XIV-XVIII)

3-րդ տարի

 • Կոմպոզիցիա
 • Երաժշտագիտություն
 • Թատերագիտություն
 • Գրականագիտություն/գրաքննադատություն
 • Կինոգիտություն
 • Ազգագրություն և արվեստաբանություն
 • Արվեստաբանության պատմություն – I (մինչև XIX)
 • Արվեստաբանության պատմություն – II (XIX-XX)
 • Արվեստի քննադատություն
 • Ստեղծագործության վերլուծություն
 • Հնագիտություն և արվեստաբանություն
 • Ճարտարապետության տեսություն

4-րդ տարի

 • Ստեղծագործության վերլուծություն
 • Գիտահետազոտության ներածություն
 • Մասնագիտական թեմատիկ դասընթաց – I, Միջնադարյան հայ արվեստի ինքնության հարցեր
 • Մասնագիտական թեմատիկ դասընթաց – III, Վանի թագավորության կրոնն ու արվեստը
 • Մասնագիտական թեմատիկ դասընթաց – IV, Անկախության շրջանի հայ արվեստի խնդիրները
 • Մասնագիտական թեմատիկ դասընթաց – V, Վերածննդի շրջանի արվեստի տեսություն և քննադատություն
 • Մասնագիտական թեմատիկ դասընթաց – VI, XX դարասկզբի հայ գեղարվեստական կյանքը
 • Մասնագիտական թեմատիկ դասընթաց – VII, Արդի ճարտարապետության այժմեական խնդիրները
 • Մասնագիտական թեմատիկ դասընթաց – VIII, Հայ արվեստագետները և արվեստի միջավայրը

Բակալավրիատի 4-րդ տարում իրականացվում է դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանություն: