Հրատարակվում է Երեւանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի գիտխորհրդի որոշմամբ

ISSN 1829-4278

© Երեւանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

 
Տես հղումները՝
 
[2013] [2016]

Գեղարվեստի ակադեմիայի տարեգիրքը Երեւանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի պաշտոնական գրախոսվող հանդեսն է, որի նպատակն է շրջանառել հայ եւ համընդհանուր արվեստի պատմության եւ տեսության, արվեստաբանության պատմության, կերպարվեստի, դիզայնի եւ դեկորատիվ-կիրառական արվեստի, հայագիտության եւ հումանիտար գիտությունների շուրջիրականացված ակադեմիական բարձրորակ ուսումնասիրություններ՝ հոդվածների, հաղորդումների, թարգմանությունների եւ մատենագիտական լրատվության տեսքով:

Տարեգիրքը արձագանքում է նաեւ Հայաստանում եւ արտասահմանում ընթացող արվեստային եւ մշակութային իրադարձություններին, ցուցահանդեսներին:

Տարեգիրքը նպատակ ունի. ա/ խթանել Գեղարվեստի ակադեմիայի հետազոտական գործունեությունը, բ/ նպաստել ուսանողների եւ երիտասարդ հետազոտողների մասնագիտական աճին, գ/ հրապարակել եւ տարածել Գեղարվեստի ակադեմիայի հետազոտական գործունեության արդյունքները:

 

Խմբագրական խորհուրդ`

Արամ Իսաբեկյան – ԵԳՊԱ ռեկտոր, պրոֆեսոր

Վիգեն Ղազարյան – արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀԳԱԱ թղթ. անդամ

Հրավարդ Հակոբյան – արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Նազենի Ղարիբյան – արվեստի պատմության դոկտոր (Փարիզ, Սորբոն)

Գլխավոր խմբագիր՝ Վիգեն Ղազարյան

Հրատարակության տնօրեն՝ Նազենի Ղարիբյան

Համարի պատասխանատու` Անահիտ Օհանյան

 

Հասցե՝ Երեւան, Իսահակյան փող. 36, 2-րդ հարկ

Հեռ.՝ 56 07 86

էլփոստ nazenie1@hotmail.com; a.ohanyan@yafa.am