ԵԳՊԱ-ն տրամադրում է եռամյա հետազոտական ծրագիր, որը Ազգային որակավորումների շրջանակում զբաղեցնում է 8-րդ մակարդակը: ԵԳՊԱ-ում հետազոտողի ծրագիրը իրականացվում է «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ և դիզայն» մասնագիտությամբ:


 

Տևողությունը: Ասպիրանտուրայում առկա ուսուցումը տևում է 3 տարի, իսկ հեռակա ուսուցումը՝ 4 տարի:


 

Ծանրաբեռնվածությունը: Հետազոտողի ծանրաբեռնվածությունը կազմում է 180 կրեդիտ:


 

Թեզի պաշտպանությամբ հետազոտողին շնորհվում է արվեստագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան:


 

Վարձավճարը

ԵԳՊԱ-ի ասպիրանտուրայում ուսումն անվճար է: Առկա ուսուցմամբ սովորող ուսանողներին տրվում է կրթաթոշակ: