ԵԳՊԱ հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2014թ նոյեմբերին, Տեմպուսի Վերիտաս՝ բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանի բարելավման ծրագրի շրջանակներում: Կենտրոնի նպատակն է` կազմակերպել եւ կոորդինացնել Գեղարվեստի ակադեմիայում իրականացվող հետազոտական աշխատանքը, ասպիրանտական ծրագրի բարենորոգման, ներդրման եւ ասպիրանտների հետազոտական կրթության գործընթացը, միջոցներ ձեռք առնել՝ հետազոտական ոլորտի եւ ասպիրանտական ծրագրի զարգացման, ինչպես նաեւ արվեստի հետազոտությունը միջգիտակարգային ուղով զարգացնելու համար, դրանով նպաստելով ասպիրանտի՝ որպես երիտասարդ հետազոտողի կայացմանը, արվեստի պատմության եւ տեսության, կերպարվեստի, կիրառական արվեստի եւ դիզայնի ոլորտների համար բարձր որակյալ մասնագետների պատրաստմանը, ԵԳՊԱ ընթացող հետազոտական գործունեության՝ տեղական միջազգային մակարդակով մրցունակության ապահովմանը:

Տե՛ս հղումները՝

 

Կենտրոնի տնօրեն՝ Նազենի Ղարիբյան

Հեռ.՝ (00374) 10560615

Էլ․ փոստ՝ nazenie1@hotmail.com