Կերպարվեստի ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը բաղկացած է 5 ամբիոններից`

գեղանկարչություն, գրաֆիկա, քանդակագործություն, արվեստի պատմություն և տեսություն, հումանիտար առարկաներ

և 4 մասնագիտություններից`

գեղանկարչություն, գրաֆիկա, քանդակագործություն, արվեստի պատմություն և տեսություն:

Ֆակուլտետի դեկանն է պրոֆեսոր Էդվարդ Վարդանյանը:

Հեռ` (+374 10) 580786, Էլ. Փոստ: e.vardanyan@yafa.am


Դիզայնի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը կազմված է 3 ամբիոններից`

դիզայն և հագուստի մոդելավորում, դեկորատիվ կիրառական արվեստ և համակարգչային գեղարվեստական նախագծում և միացյալ (քանդակ, գեղանկար և գծանկար)

ու 4 մասնագիտություններից` դիզայն, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, տեքստիլ և թեթև արդյունաբերական արտադրանքի գեղարվեստական նախագծում, համակարգչային գեղարվեստական նախագծում:

Ֆակուլտետի դեկանն է պրոֆեսոր Ավետիք Ավետիսյանը:

Հեռ` (+374 10) 543671, Էլ. Փոստ: avetiq.avetisyan@yafa.am