Դասընթացի արդյունավետության գնահատում

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2017թ. մայիս-հունիս ամիսներին ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնը իրականացրել է հարցում «Գեղանկարչություն» կրթական ծրագրի 1-3 կուրսերի 56 ուսանողի շրջանում «Գունանկար» առարկայի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով: Հարցումն իրականացվել է «Գունանկար» դասավանդող հետևյալ դասախոսների խմբերում՝ Մեխակ Էլբակյան, Ժորա Հայրապետյան, Էդիկ Վարդանյան, Վիլեն Զաքարյան: Ուսանողները … Continued