Դասընթացի արդյունավետության գնահատում

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2017թ. մայիս-հունիս ամիսներին ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնը իրականացրել է հարցում «Գրաֆիկա» կրթական ծրագրի 1-3 կուրսերի 29 ուսանողների շրջանում «Գունանկար» առարկայի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով: Հարցումն իրականացվել է «Գունանկար» դասավանդող հետևյալ դասախոսների խմբերում՝ Արմեն Սավայան, Արայիկ Հովհաննիսյան: Ուսանողները հիմնականում բավարարված են «Գունանկար» … Continued

1 2 3 4 5 6 26