Open Training

Akademix Team Company is organizing a double, intensive, 2 in 1 professional training course about ” Fashion marketing and merchandising “. During the training the participants will study: Fashion merchandising principles, tasks and objectives Fashion merchandising developments in local and … Continued

Ֆակուլտատիվ դասընթացներ

Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի (ԵԳՊԱ) բոլոր մասնագիտական կուրսերի Հարգարժան ուսանողներ ! Վերոհիշյալ բուհի Միջազգային Հարաբերությունների բաժինը Բոլոնիայի կրթական բարեփոխումների գործընթացի հետ կապված սերտ կապերի մեջ է գտնվում Եվրոպական առաջատար Գեղարվեստի ոլորտի բուհերի հետ և իրականացնում է ուսանողների փոխանակման ծրագրեր 1 … Continued

1 87 88 89 90 91 92