Էրազմուս Մունդուս

Էրազմուս Մունդուս II (2009-2013) Էրազմուս Մունդուսը բարձրագույն կրթության բնագավառում իրականացվող համագործակցության և շարժունության ընդլայնմանն ուղղված ծրագիր է, որի նպատակն է բարելավել եվրոպական բարձրագույն կրթության որակը և համագործակցության միջոցով խթանել երկխոսություն և փոխըմբռնում մարդկանց և մշակույթների միջև: Էրազմուս Մունդուս ծրագիրը աջակցում է` Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, որոնք ցանկանում … Continued