Ակադեմիան ունի երկու ֆակուլտետ.

Կերպարվեստի

Դիզայնի և կիրառական արվեստի

Ուսուցումը կազմակերպվում է հետևյալ մասնագիտություններով`

Գեղանկարչություն, քանդակագործություն, գրաֆիկա, արվեստաբանություն, դիզայն, կիրառական արվեստ, հագուստի մոդելավորում, համակարգչային գրաֆիկա:

Ուսուցումը կատարվում է հետևյալ կրթական ծրագրերով`

բակալավր – 4 տարի տևողությամբ

մագիստրոս – 2 տարի տևողությամբ

ասպիրանտուրա – 3 տարի տևողությամբ

Share