Պլաստիկ Անատոմիա առարկայի դասախոսություններ

Առաջին կիսամյակ

 

Մկանների ձևերը։

Գանգ, գանգի ոսկրեր, գլխի մկաններ։

Ողնաշար, ողեր։

Կրծքավանդակ։ Կողոսկրեր, Կրծոսկր։

Ուսագոտի։ Ուսագոտու ոսկրեր, ուսագոտու մկաններ։

Առջևի վերջավորություններ։ Առջևի վերջավորությունների ոսկրեր։

Առջևի վերջավորությունների մկաններ։ Բազկի մկաններ։

Առջևի վերջավորությունների մկաններ։ Նախաբազկի մկաններ։

Առջևի վերջավորությունների մկաններ։ Դաստակի մկաններ։

 

Երկրորդ կիսամյակ

Կոնքագոտի, կոնքագոտու ոսկրեր

 

Առջևի վերջավորությունների ոսկրեր
Կոնքագոտու մկաններ

 

Ստորին վերջավորության մկաններ

 

 

Իրանի մկաններ

Փորի մկաններ

1

Կրծքի մկաններ

2

Մեջքի մկաններ