Tempus LogoՆպատակ ունենալով խթանել կառավարման համակարգի, կրթական ծրագրերի ինչպես նաև որակի ապահովման գործընթացների բարելավումն  ու զարգացումը, ԵԳՊԱ-ն ակտիվորեն մասնակցում է  դրամաշնորհային ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը:

2009 թվականից ի վեր Ակադեմիան  ներգրաված է եղել 10 դրամաշնորհային ծրագրերում՝ որոնցից ներկայումս ընթացքի մեջ են 5-ը (տես ստորև՝ GOVERN, VERITAS, PICASA, ALIGN. ESPAQ):

Ծրագրերի գործունեության ընթացքում իրականացվում  են կրթական և գիտահետազոտական համատեղ նախագծեր, միջազգային վերապատրաստումներ և գիտաժողովներ, ինչպես նաև ԵԳՊԱ-ն համալրվում է ժամանակակից տեխնիկայով:

2013 թվականից ԵԳՊԱ-ն  ՏԵՄՊՈՒՍ-ի GOVERN ազգային  եռամյա ծրագրի համակարգողն է:

 


 

Govern-Logo543711-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR GOVERN Բոլոնիայի սկզբունքներին համահունչ բարձրագույն կրթության կառավարման համակարգի արդյունավետ բարեփոխումների իրականացում՝ խթանելով բուհերի ինքնավարությունը և հաշվետվողականությունը:

 

Veritas_Logo543710-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR  VERITAS  Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա հետբուհական կրթության կառուցվածքային զարգացում:

 

Picasa_Logo544125-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR PICASA – Բուհերի միջազգայնացման խթանումը Արևելյան հարևանության երկրներում՝ մշակութային և կառուցվածքային տեղայնացմամբ:

 

Align_Logo543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR ALIGN – Մասնագիտության կրթական ծրագրերի և որակավորումների ազգային շրջանակների միջև համապտասխանության ապահովում և ստուգում:

 

Espaq_Logo544261-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-SMGR ESPAQ –  Ուսանողների մասնակցության խթանումը բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործընթացում:

 

logo-hengear530373-TEMPUS-1-2012-IT-SMGR  HEN-GEAR – Հայաստանում մարդկային կապիտալի գնահատման և շրջանավարտների աշխատանքի ապահովման բարձրագույն կրթության հարթակ:

 

 

 


 

543711-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR GOVERN – Բոլոնիայի սկզբունքներին համահունչ բարձրագույն կրթության կառավարման համակարգի արդյունավետ բարեփոխումների իրականացում՝ խթանելով բուհերի ինքնավարությունը և հաշվետվողականությունը։

TEMPUS GOVERN

543710-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR VERITAS – Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա հետբուհական կրթության կառուցվածքային զարգացում։
543710-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR VERITAS – Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա հետբուհական կրթության կառուցվածքային զարգացում
543710-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR VERITAS – Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա հետբուհական կրթության կառուցվածքային զարգացում։
544261-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-SMGR ESPAQ – Ուսանողների մասնակցության խթանումը բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործընթացում։
530373-TEMPUS-1-2012-IT-SMGR HEN-GEAR – Հայաստանում մարդկային կապիտալի գնահատման և շրջանավարտների աշխատանքի ապահովման բարձրագույն կրթության հարթակ։