EGPA-3.jpg

1945 թ.-ին հիմնադրված Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիան իր գոյության տասնամյակների ընթացքում ձևավորել է մնայուն արժեքներ, որոնք միավորում են դասախոսների և ուսանողների մի քանի սերունդ՝ բնորոշելով ակադեմիայի բացառիկ դերը հայ մշակույթի զարգացման գործում: Ակադեմիան մինչև 1994 թ.-ը գործել է թատերական ինստիտուտի հետ համատեղ, այնուհետև առանձնացել` որպես ինքնուրույն բուհ:

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի առաքելությունն է նպաստել ազգային և միջազգային մշակութային արժեքների պահպանմանը՝

  • բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստման միջոցով,
  • մշակույթի ուսումնասիրության և, մասնավորապես, կերպարվեստի ոլորտում հետազոտության խթանման միջոցով:

ԵԳՊԱ-ն առաջարկում է բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի ծրագրեր` համապատասխանաբար չորս, երկու և երեք տարի տևողությամբ:

ԵԳՊԱ-ի Կերպարվեստի ու Դիզայն և դեկորատիվ կիրառական արվեստի ֆակուլտետներն առաջարկում են բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով.

  • Գեղանկարչություն
  • Քանդակագործություն
  • Գրաֆիկա
  • Արվեստաբանություն
  • Հագուստի մոդելավորում
  • Համակարգչային գրաֆիկա
  • Դիզայն
  • Կիրառական արվեստ

Բոլոնիայի գործընթացի համաձայն՝ 2007 թ.-ից ԵԳՊԱ-ն անցել է նոր ուսումնական ծրագրերի մշակման, ինչպես նաև Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգին (ECTS):

ԵԳՊԱ-ն ունի մասնաճյուղեր Գյումրիում և Դիլիջանում: Հաստատություններն ապահովված են անհրաժեշտ արվեստանոցներով և լաբորատորիաներով:

Հասցե` 0009, Երևան, Իսահակյան 36, Հայաստանի Հանրապետություն։

Էլ. փոստ` yafa@yafa.am, info@yafa.am

Կայք էջ` http://www.yafa.am

Հեռախոս` (+37410) 56-07-26

Ֆաքս` (+37410) 54-27-06

Աշխատանքային ժամերը` 9:00-16:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Պատասխանատու անձ` (+37410) 56-27-06