Տեմպուս IV-ի հաղթող ծրագրեր

Տեմպուս IV-ի Առաջարկների 5-րդ մրցույթի հաղթող ծրագրեր:

Առաջարկների 5-րդ մրցույթի արդյունքները ամփոփվել են: 108 ծրագիր է ընտրվել Տեմպուսի կողմից ֆինանսավորվելու համար: Ընտրված 9 ծրագրերում ընդգրկված է Հայաստանը`

Արդյունաբերական համագործակցություն և ստեղծարար ճարտարագիտական կթություն` հիմնված հեռակա ճարտարագիտության և վիրտուալ գործիքավորման վրա
Համակարգող` Իլմենաուի տեխնոլոգիական համալսարան, Գերմանիա
Բարձրագույն կրթության կառավարում մագիստրոսական ծրագիր. առաջնորդների պատրաստում` կրթության փոխակերպման կառավարման համար
Համակարգող` Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հայաստան
Հայկական համակարգման գործակալություն «համալսարան-գործատու»
Համակարգող` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հայաստան
Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը
Համակարգող` Իլյա պետական համալսարան, Վրաստան
Բարձրագույն կրթական ցանց` ուղղված Հայաստանում մարդկային կապիտալի գնահատմանն ու շրջանավարտների աշխատունակությանը
Համակարգող` Միջ-համալսարան կոնսորցիում Ալմալաուռեա, Իտալիա
Կայուն և ինքնավար բարձրագույն կրթական համակարգերի խթանումը Արևելյան հարևանության տարածքում
Համակարգող` Եվրոպական համալսարանական ասոցիացիա, Բելգիա
Կայուն զբոսաշրջության կառավարման միջազգային բակալավրիական և մագիստրոսական ծրագրերի նոր մոդուլների մշակում
Համակարգող` Յադե կիրառական գիտությունների hամալսարան, Գերմանիա
Ինֆորմատիկա և կառավարում. Բոլոնյան ոճի որակավորման շրջանակներ
Համակարգող` Մարիա Կյուրի-Սկլոդովսկա համալսարան, Լեհաստան
Բարձրագույն կրթության փոփոխության նախաձեռնումն ու կառավարումը
Համակարգող` Միջազգային համալսարանական քոլեջ, Բուլղարիա

 

 

[facebook]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.