Դիզայն

Դիզայնի ամբիոնը ակադեմիայում ստեղծվել է 1964 թվականին: Ավելի ուշ դրան միացվեց նաև հագուստի մոդելավորման բաժինը: Ներկայումս ամբիոնը բակալավրի (4 տարի տևողությամբ) և մագիստրոսի (2 տարի տևողությամբ) կրթական ծրագրերով (կրեդիտային համակարգով) բարձր որակավորման մասնագետներ է պատրաստում «դիզայն» մասնագիտության գծով արտադրության, արտաքին միջավայրի ձևավորման (էքստերիեր, ինտերիեր), գովազդի և այլ ոլորտների դիզայներական, ստեղծագործական-նախագծային ինչպես նաև` հետազոտական աշխատանքների համար: Ուսուցման ձևը` առկա: Ամբիոնում ընդգրկված են հետևյալ առարկաները` կոմպոզիցիա, էրգոնոմիկա, արխիտեկտոնիկա, բիոնիկա, գծագրական երկրաչափություն, էքստերիեր-ինտերիեր, հեռանկարչություն և այլն: Հիմնական պարտադիր մասնագիտական կրթական ծրագրից բացի ուսանողները հնարավորություն ունեն նաև որոշ դասընթացներ անցնել ընտրությամբ:

Մագիստրական կրթական ծրագրերում հատուկ կարևորություն է տրվում ուսանողների հետազոտական ունակությունների զարգացմանը: Ամբիոնն ունի համապատասխան սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիաներ, համակարգչային լսարաններ: Տեսական ուսուցումը զուգակցվում է պրակտիկաներով: Այս բաժնի լավագույն շրջանավարտները կարող են շարունակել ուսումը ասպիրանտուրայում:

Դիզայնի ամբիոնի դասախոսական կազմում ընդգրկված են հանրապետության տվյալ ոլորտի լավագույն մասնագետները`

 

Գագիկ Գևորգյան– ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, արվեստի վաստակավոր գործիչ,

Ստեփան Գյուլխասյան-պրոֆեսոր

Արմեն Բուբուշյան-պրոֆեսոր

Կարեն Աղամյան– պրոֆեսոր, արվեստի վաստակավոր գործիչ

Ստեփան Մուղնեցյան-դոցենտ

Նունե Աղբալյան-պրոֆեսոր

Գայանե Սարիբեկյան-պրոֆեսոր

Արթուր Թարմինյան-պրոֆեսոր

Արմեն Կանայան-դոցենտ

Հասմիկ Մնացականյան-դոցենտ

Բուբուշյան Ռուբեն-արվեստագիտության թեկնածու

Նինա Գաբրիելյան-ասիստենտ

Ռուզաննա Հարոյան– ասիստենտ

Օվսաննա Նազարյան-ասիստենտ

Արևհատ Մնացականյան-ասիստենտ

Գևորգ Վարդանյան-ասիստենտ

Կարապետ Շեխյան-ասիստենտ

 

Ամբիոնը համալրված է նաև երիտասարդ դասախոսական կադրերով` Մալխասյան Հայկ, Արսենյան Հայկազ, Փարվանյան Դավիթ, Ավետյան Լիլիթ, Հակոբյան Արուսյակ և այլն: