Ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում

Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից ուսանողների ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում

 

Պետության կողմից ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում ստանալու համար սոցիալապես անապահով ընտանիքներից ուսանողներին խնդրում ենք մինչև սեպտեմբերի 10-ը ուսումնական մաս ներկայացնել տեղեկանք սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունից սոցիալապես անապահով ընտանիքների համակարգում հաշվառված լինելու մասին՝ անապահովության միավորի և ընտանիքի սոցիալական անձնագրի համարի նշումով։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.