Դիզայնի ամբիոնի 2018թ․ ամփոփիչ դիտումների աշխատանքներ

I կուրս

Արխիտեկտոնիկա

ղեկավար՝ Կ.Շեխյան


 

Նախագծում

ղեկավար՝ Գ.Գևորգյան, Ս.Մուղնեցյան


 

II կուրս

Նախագծում

ղեկավար՝ Հայկ Փայասլյան


Նախագծում

Ղեկավար՝ Բագրատ Գյուլխասյան


 

III կուրս

Նախագծում

Ղեկավար՝ Անուշիկ Կիրակոսյան

 


 

 

Նախագծում

Ղեկավար՝ Ռաֆայել Ագաֆոնով

 


 

 

Նախագծում

Ղեկավար՝ Ստեփան Գյուլխասյան

 


 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.