Մագիստրատուրայի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • ԴԻՄՈՒՄ
 • ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • 3×4 ՉԱՓԻ 4 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
 • ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՊԱՏՃԵՆ
 • ԴԻՊԼՈՄԻ ՊԱՏՃԵՆ
 • ԴԻՊԼՈՄԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՊԱՏՃԵՆ
 • ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԿԱՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ)
 • ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 1 000 ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ
 • ԶԻՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿԻ ՊԱՏՃԵՆ՝ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ    ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ   ՈՒՍ. ԳՈՐԾ. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ)

 1. 1-ԻՆ ՓՈՒԼԻ   ՀԱՄԱՐ  (ԱՆՎՃԱՐ)  ՍՈՒՅՆ  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՅԻՍԻ  21-ԻՑ (ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ)   ՄԻՆՉԵՎ  ՀՈՒՆԻՍԻ  5-Ը   ՆԵՐԱՌՅԱԼ (ԸՍՏ ՀԳՊԱ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ)
 2. 2-ՐԴ ՓՈՒԼԻ  ՀԱՄԱՐ  (ՎՃԱՐՈՎԻ)  ՍՈՒՅՆ  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆԻՍԻ  6-ԻՑ  ՄԻՆՉԵՎ  ՕԳՈՍՏՈՍԻ  25-Ը  ՆԵՐԱՌՅԱԼ

 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ԺԱՄԸ 13:30-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 15:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.