Ընդունելության գործընթացի արդյունավետության գնահատում

Ամփոփում

Կերպարվեստի ֆակուլտետի առաջին կուրսի 36 ուսանողի շրջանում ընդունելության գործընթացի արդյունավետության գնահատման նպատակով անցկացված հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուսանողները հիմնականում բավարարված են ՀԳՊԱ ընդունելության գործընթացից՝ փաստաթղթերի գրանցում, արվեստանոցային պայմաններ, նյութական ռեսուրսներ, դիմորդի գնահատման չափանիշեր և այլն:

Որպես ընդունելության գործընթացի թուլ կողմ Կերպարվեստի ֆակուլտետում ուսանողները նշում են, որ «Կոմպոզիցիա» առարկայի շրջանակներում տրված առաջադրանքը ամբողջովին կատարելու համար նախատեսված ժամանակը բավարար չէ:

 

ՀԳՊԱ ՈԱ կենտրոն

Նունե Մինասյան; Մարիամ Հովհաննիսյան

11.10.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.