Մրցույթի հայտարարություն

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիան  հայտարարում է մրցույթ

                            Կերպարվեստի ֆակուլտետի

 • Գեղանկարի և գծանկարի
 • Գրաֆիկայի

             Դիզայնի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի

 • Դիզայնի
 • Գծանկարի և գունանկարի

              Գյումրու   մասնաճյուղի

 • Գեղանկարի
 • Գրաֆիկայի
 • Կիրառական արվեստի և քանդակի
 • Հագուստի մոդելավորման
 • Կերպարվեստի պատմության և տեսության

ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար:

        Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին կարող են մասնակցել գիտությունների թեկնածուի /դոցենտի/ կամ դոկտորի /պրոֆեսորի/  գիտական աստիճան /կոչում/ ունեցող անձինք, ովքեր ունեն առնվազն  5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքային ստաժ:

        Հավակնորդները Ակադեմիայի գիտական քարտուղարին պետք է ներկայացնեն.

 • դիմում՝ հասցեագրված ռեկտորին.
 • կադրերի հաշվառման թերթիկ,
 • քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,
 • համառոտ ինքնակենսագրություն,
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը,
 • գիտական աստիճանը  և գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
 • տպագրված գիտական և մեթոդական աշխատանքների ցուցակը,
 • տվյալներ պարգևատրումների, մրցանակների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ,
 • ստեղծագործական աշխատանքների արտատպությունների ալբոմը և մասնակցած ցուցահանդեսների ցուցակը:

Փաստաթղթերն  ընդունվում են  մինչև ս/թ օգոստոսի 20-ը:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել  Ակադեմիայի գիտական քարտուղարին:

Հասցեն՝ Երևան, Իսահակյան 36 /ԵԳՊԱ/, հեռ.`/010/  56-07-86,  /091/75-60-89 :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.