Հարգելի շրջանավարտներ

Դիպլոմնեը կարող եք ստանալ հուլիսի 12-ից,  երկուշաբթիից ուրբաթ՝  ժամը  10:00- 15:00

Խնդրում ենք մոտենալ ԵԳՊԱ գլխավոր մասնաշենք ուսումնական գործընթացի հաշվառման  բաժին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.