Հայտարարություն

ՔՈԼԵՋԻ ՀԱՐԳԵԼԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30-Ը` ՔՈԼԵՋԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ:

ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԸ ԿԱՄ ՄՄՈՒՀԸ

ԲՈՒՀ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

  1. ԴԻՄՈՒՄ` ՈՒՂՂՎԱԾ ՌԵԿՏՈՐԻՆ
  2. ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ` ԴԻՊԼՈՄԻ ԵՎ ԴՐԱ ՆԵՐԴԻՐԻ ՊԱՏՃԵՆԸ
  3. ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԵՆԸ
  4. ՉՈՐՍ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ (3×4 ՉԱՓՍԻ)
  5. ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՊԱՏՃԵՆԸ

(ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ ԿԱՄ ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՄԻՆՉԵՎ 16 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ, ԿԱՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿ, ԿԱՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ, ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ, ՓԱԽՍՏԱԿԱՆԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ)

  1. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿ ԿԱՄ ԿՑԱԳՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՊԱՏՃԵՆԸ (ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻՑ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ Է, ԵԹԵ ԱՌԿԱ Է ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՏՎՈՂ, ԿԱՄ ՉԶՈՐԱԿՈՉՎԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՆՇՈՒՄԸ, ԻՍԿ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑԻՑ` ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆՇՈՒՄԸ)

ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ  (ԴՐԱՆՑ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.