Դասընթացի արդյունավետույան գնահատում

2017թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնը իրականացրել է հարցում «Համակարգչային գրաֆիկա» կրթական ծրագրի 1-3 կուրսերի 59 ուսանողների շրջանում «Գունանկար» առարկայի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով: Հարցումը իրականացվել է «Գունանկար» դասավանդող հետևյալ դասախոսների խմբերում՝ Զարուհի Մանուկյան, Գոռ Պետրոսյան, Վարդան Պողոսյան, Դավիթ Սեդրակյան, Արսեն Խոջոյան, Հրանտ Հարությունյան:

Ուսանողները հիմնականում բավարարված են «Գունանկար» դասընթացից՝ գնահատման և դասավանդման մեթոդներ, պրակտիկա, դասընթացի շրջանակներում կիրառվող տեխնոլոգիաներ և այլն: Ուսանողները դասավանդող կազմի մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հմտությունները գնահատել են հիմնականում գերազանց և լավ: Ուսանողները դասընթացի արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկում են բարելավել լսարանային պայմանները:

 

ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոն

Նունե Մինասյան; Մարիամ Հովհաննիսյան

09.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.