Հարցում օտար լեզվի իմացության վերաբերյալ

Ամփոփում

2017թ. ամպրիլ ամսին ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնը իրականացրել է հարցում բուհի վարչական, դասախոսական և ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների շրջանում օտար լեզվի իմացության վերաբերյալ:

Այսպիսով, ԵԳՊԱ աշխատակիցները հիմնականում տիրապետում են ռուսերեն լեզվին, սակայն նրանց մեջ առկա են նաև անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ լեզուներին տիրապետող աշխատակիցներ: Հարցմանը մասնակցած աշխատակիցները ռուսերեն լեզվին հիմնականում տիրապետում են լիարժեք: Հարցման արդյունքում պարզ դարձավ, որ ԵԳՊԱ աշխատակիցների մեծ մասը ցանկանում է մասնակցել անգլերեն լեզվի դասընթացների, սակայն առկա են աշխատակիցներ, ովքեր ցանկանում են մասնակցել ֆրանսերեն, իտալերեն, ինչպես նաև գերմաներեն լեզվի դասընթացների:

23.05.2017

Նունե Մինասյան; Մարիամ Հովհաննիսըան

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.