Գնումներ

posted in: Գնումներ | 0
ԵԳՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-151-1606 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով  «Վառելիքի»  գնման գործընթացի նյութեր

Տես հղումները՝ [Պայմանագիր] [Արձանագրություն N 1]

 

ԵԳՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-158-1609 ծածակագրով շրջանակային համաձայնագրով «Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի»  գնման գործընթացի արձանագրություններ

[Տես հղումը]

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՊՈԱԿ-Ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ » ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 1

[Տես հղումը]

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՊՈԱԿ-Ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ » ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 2

[Տես հղումը]

 

 

 

 

Leave a Reply