Գնումներ

posted in: Գնումներ | 0
ԵԳՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-151-1606 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով  «Վառելիքի»  գնման գործընթացի նյութեր

Տես հղումները՝ [Պայմանագիր] [Արձանագրություն N 1]

 

ԵԳՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-158-1609 ծածակագրով շրջանակային համաձայնագրով «Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի»  գնման գործընթացի արձանագրություններ

[Տես հղումը]

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՊՈԱԿ-Ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ » ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 1

[Տես հղումը]

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՊՈԱԿ-Ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ » ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 2

[Տես հղումը]


ԱԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N  ՀԳՊԱ-ՄԱ-1801

[Տես հղումը]

ՀԳՊԱ ՀԻՄԱՆԴԱՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ NՀԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ1803

[Տես հղումը]

ՀԳՊԱ ՀԻՄԱՆԴԱՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ NՀԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ18-06

[Տես հղումը]

ՀԳՊԱ ՀԻՄԱՆԴԱՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ NՀԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-1804-2

[Տես հղումը]

ՀԳՊԱ ՀԻՄԱՆԴԱՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ NՀԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-1804-1

[Տես հղումը]

ՀԳՊԱ ՀԻՄԱՆԴԱՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ NՀԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-1804-3

[Տես հղումը]

ՀԳՊԱ ՀԻՄԱՆԴԱՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ NՀԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ1805-01

[Տես հղումը]

 

ՀԳՊԱ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

[Տես հղումը]

ՀԳՊԱ ՀԻՄԱՆԴԱՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ NՀԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ1805-2

[Տես հղումը]

ՀԳՊԱ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ   N ՀԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-1804-1

[Տես հղումը]

ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ-ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ   ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  ԵԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17-08

[Տես հղումը]

ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ-ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ   ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  ԵԳՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-15-8-17-01

[Տես հղումը]

ԱԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N  ՀԳՊԱ-ԲԸԱՀ ԾՁԲ-17-05

[Տես հղումը]

ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ-ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  ԵԳՊԱ-ԳՀԱՇՁԲ 17-06

[Տես հղումը]

ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ-ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 15-11-17-02-01

[Տես հղումը]

ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ-ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 15-11-17-02-03

[Տես հղումը]

ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ-ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 15-11-17-02-02

[Տես հղումը]

ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ-ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  ԵԳՊԱ-ԳՀԱՇՁԲ 17-07

[Տես հղումը]

ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ-Ի ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐ ԵՎ ԳՐԱՍԵՆԱՅԱԿԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  ԵԳՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ 15-3-17-03

[Տես հղումը]

ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ-Ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

[Տես հղումը]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.