ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 • ԴԻՄՈՒՄ
 • ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • 3×4 ՉԱՓԻ 4 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
 • ԱՆՁՆԱԳՐԻ  ՊԱՏՃԵՆ
 • ԴԻՊԼՈՄԻ     ՊԱՏՃԵՆ
 • ԴԻՊԼՈՄԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՊԱՏՃԵՆ
 • ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԿԱՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ   (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ)
 • ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 1 000 ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ
 • ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ` ԶԻՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿԻ ՊԱՏՃԵՆ

 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ    ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ   ՈՒՍ. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ) ՝

 

 • 1-ԻՆ   ՓՈՒԼԻ   ՀԱՄԱՐ  (ԱՆՎՃԱՐ)  ՍՈՒՅՆ  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՅԻՍԻ  21-ԻՑ (ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ)   ՄԻՆՉԵՎ  ՀՈՒՆԻՍԻ  10-Ը   ՆԵՐԱՌՅԱԼ
 • 2-ՐԴ   ՓՈՒԼԻ  ՀԱՄԱՐ  (ՎՃԱՐՈՎԻ)  ՍՈՒՅՆ  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆԻՍԻ  15-ԻՑ  ՄԻՆՉԵՎ  ՕԳՈՍՏՈՍԻ  25-Ը  ՆԵՐԱՌՅԱԼ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ԺԱՄԸ 13:30-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 15:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.