Հայտարարություն

 Ասպիրանտուրայի հավանական դիմորդ-շրջանավարտների համար

2016-2017 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի հավանական դիմորդ-շրջանավարտների համար կազմակերպվում են անվճար նախապատրաստական դասընթացներ և քննություններ «Օտար լեզու» (անգլերեն, կամ ֆրանսերեն, կամ գերմաներեն) և «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» առարկաներից: Մասնակցության համար դիմել ԵԳՊԱ գիտքարտուղար Ա. Օհանյանին, մինչև ս/թ փետրվարի 4-ը ներառյալ (Իսահակյան 36, 4-րդ հարկ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.