Կրթության որակ և համապատասխանություն

<<Կրթության որակ և համապատասխանություն >> երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում

<<Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիր>>

<< Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա>> ՊՈԱԿ

Կնքված պայմանագրերի  ամփոփ ցանկ

Leave a Reply