Կրթության որակ և համապատասխանություն

<<Կրթության որակ և համապատասխանություն >> երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում

<<Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիր>>

<< Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա>> ՊՈԱԿ

Կնքված պայմանագրերի  ամփոփ ցանկ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.