Մագիստրատուրայի ընդունելություն

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 ԴԻՄՈՒՄ

 ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 3×4 ՉԱՓԻ 4 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

 ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՊԱՏՃԵՆ

 ԴԻՊԼՈՄԻ ՊԱՏՃԵՆ

 ԴԻՊԼՈՄԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՊԱՏՃԵՆ

 ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԿԱՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ)

 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 1 000 ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ

 ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ` ԶԻՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿԻ ՊԱՏՃԵՆ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՈՒՍ. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ) ՝

1. 1-ԻՆ ՓՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ (ԱՆՎՃԱՐ) ՍՈՒՅՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 20-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ

2. 2-ՐԴ ՓՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ՍՈՒՅՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 15-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 25-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.