Գիտական նստաշրջան

Հարգելի ուսանողներ և ասպիրանտներ,

Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը 2015թ. մայիսի 7-ին կազմակերպում է գիտական նստաշրջան:

Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է:

Գիտական նստաշրջանին ներկայացված լավագույն զեկուցումները տպագրվելու են ՎՊՀ ՈՒԳԸ «Գիտական հոդվածների ժողովածու»-ի հերթական համարում:

Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար դիմել ակադեմիայի գիտական քարտուղար Անահիտ Օհանյանին , մինչև 2015թ. փետրվարի 1-ը /Հասցե՝ Իսահակյան 36, 4-րդ հարկ, հեռ.՝56-07-86/:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.