Վերապատրաստումներ Գյումրու մասնաճյուղում

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղում 2014 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին տեղի ունեցան վերապատրաստումներ:

Դասընթացները նվիրված էին ինքնավերլուծության իրականացման քայլերին, ՈԱ գործիքների մշակմանը, հատկապես՝ շահակիցների շրջանում հարցումներ կատարելու համար հարցաշարերի ճիշտ կազմմանը:

 

 

Գյումրու մասնաճյուղից վերապատրաստմանը մասնակցել են ուսանողներ, դասախոսներ, ադմինիստրատիվ աշխատողներ: Վերապատրաստման պատասխանատուն էր ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնի տնօրեն՝ Ն. Մինասյանը:

Leave a Reply