Զեղչերի տրամադրում

Հայտարարություն

Ուսանողական   նպաստի   տրամադրման   համար (զեղչերի)   դիմումներն   ընդունվում   են   մինչեվ   սույն   թվականի սեպտեմբերի   15-ը   ներառյալ: Դիմումները   եվ   համապատասխան   փաստաթղթերը   ներկայացնել ուսումնական   մաս:

Leave a Reply