Դիպլոմների հանձնում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2013-2014 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-ԻՆ ԺԱՄԸ 12:00-ԻՑ: ԴԻՊԼՈՄ ԿՍՏԱԱՆԱՆ ԱՅՆ  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ,  ՈՎՔԵՐ ՀԱՆՁՆԵԼ ԵՆ ՇՐՋԻԿ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԸ:

 ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2013-2014 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԴԻԶԱՅՆԻ ԵՎ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 11-ԻՆ ԺԱՄԸ 12:00-ԻՑ: ԴԻՊԼՈՄ ԿՍՏԱԱՆԱՆ ԱՅՆ  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ,  ՈՎՔԵՐ ՀԱՆՁՆԵԼ ԵՆ ՇՐՋԻԿ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԸ:

 ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ:

Leave a Reply