Աշխատակազմին

Գործընկեր համալսարանների աշխատակազմը նույնպես համարվում է այս ծրագրի շահեկից, քանի որ արդյունքում նրանք կարողանալու են՝

  • Հավաքագրել վստահելի, արդիական և պարբերաբար թարմացվող վիճակագրական տվյալներ, որոնք օգտակար են լինելու կրթական ծրագրերի բարելավման գործընթացում:
  • Ունենալ փաստաթղթային վկայություն՝ բոլոր որոշումների կայացման  գործընթացում և հետագա քայլերի պլանավորման մեջ
  • Ստանալ տեղեկությունների ընդգրկուն համակարգ՝ ներքին և արտաքին գործունեության արդյունավետության ապահովմնան և վերլուծության համար:
  • Խթանել շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորմանը՝ աշխատաշուկայում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.