Գնումներ

posted in: Գնումներ | 0

ԵԳՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-151-1606 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով  «Վառելիքի»  գնման գործընթացի նյութեր Տես հղումները՝ [Պայմանագիր] [Արձանագրություն N 1]   ԵԳՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-158-1609 ծածակագրով շրջանակային համաձայնագրով «Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի»  գնման գործընթացի արձանագրություններ [Տես հղումը]   ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՊՈԱԿ-Ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ … Continued