Տեմպուս ՊԻԿԱՍԱ ծրագրի շրջանակներում

Տեմպուս ՊԻԿԱՍԱ ծրագրի շրջանակներում 2016 թ. նոյեմբերի 21-22-ին Թբիլիսիի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ ՊԻԿԱՍԱ ծրագրի 2-րդ ամենամյա կոնֆերանսը «Դասավանդման և ուսման միջազգայնացում. դրան ուղղված քաղաքականություն և պրակտիկա» խորագրով, որին մասնակցում էին կոնսորցիումի բոլոր անդամները՝ 18 բուհ, 4 նախարարություն, 2 ասոցիացիա: … Continued

Հանդիպում Պիկասա ծրագրի շրջանակներում

2016 թվականի մարտի 23-ին ԵԳՊԱ-ում տեղի ունեցավ Պիկասա ծրագրի շրջանակներում երկրորդ հանդիպումը ԵԳՊԱ-ի ուսանողադասախոսական և վարչական կազմի հետ տեղեկատվության տարածման համար, որի նպատակն էր ներկայացնել Պիկասա ծրագրի հիմնական գաղափարը, ծանոթացնել ուսանողներին միջազգայնացման շրջանակներում շարժունության իրականացման գործընթացի, փոխանակման ծրագրերին մասնակցելու, դրամաշնորհներին … Continued

Աշխատաժողով PICASA ծրագրի շրջանակներում

Tempus PICASA Տեմպուս PICASA “Promoting internalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptation ” (Բուհերի միջազգայնացման խթանում Արևելյան Հանրության երկրներում՝ մշակութային և կառուցվածքային փոփոխությունների միջոցով) դրամաշնորհային ծրագիր, տևողությունը՝ 3 տարի: Ծրագրի համակարգողն է՝ Երևանի պետական համալսարանը: … Continued

Picasa

544125-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptations   Agenda PICASA KICK OFF     DESCRIPTION: Picasa (Promoting Internationalization Of Heis In Eastern Neighbourhood Countries Through Cultural And Structural Adaptations) is a three-year multi-country … Continued