Հարցում օտար լեզվի իմացության վերաբերյալ

Ամփոփում 2017թ. ամպրիլ ամսին ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնը իրականացրել է հարցում բուհի վարչական, դասախոսական և ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների շրջանում օտար լեզվի իմացության վերաբերյալ: Այսպիսով, ԵԳՊԱ աշխատակիցները հիմնականում տիրապետում են ռուսերեն լեզվին, սակայն նրանց մեջ առկա են նաև անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ … Continued

ԵԳՊԱ առկա ռեսուրսների և մատուցվող ծառայություննների գնահատում

Ամփոփում 2017թ. ապրիլ ամսին ԵԳՊԱ Որակի ապահովման կենտրոնը հարցում է իրականացրել կերպարվեստի ֆակուլտետի ուսանողների շրջանում: Հարցման նպատակն էր գնահատել ԵԳՊԱ առկա ռեսուրսների և մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը: Կերպարվեստի ֆակուլտետի ուսանողները հիմնականում բավարարված են են առկա ռեսուրսներից և մատուցվող ծառայություններից, սակայն ներկայացրել … Continued

Ընդունելության կարգի արդյունավետության գնահատում

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2016թ. նոյեմբեր ամսին անցկացվել է հարցում Դիզայնի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի առաջին կուրսի 59 ուսանողների շրջանում: Հարցման նպատակն էր գնահատել ընդունելության գործընթացի արդյունավետությունը: Հարցաթերթը իր մեջ ներառում է ընդունելության գործընթացի գնահատման, տրված առաջադրանքների, աշխատանքային պայմանների և այլնի վերաբերյալ հարցեր: … Continued

Ընդունելության կարգի արդյունավետության գնահատում

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2016թ. նոյեմբեր ամսին անցկացվել է հարցում Կերպարվեստի ֆակուլտետի  առաջին կուրսի 34 ուսանողների շրջանում: Հարցման նպատակն էր գնահատել ընդունելության գործընթացի արդյունավետությունը: Հարցաթերթը իր մեջ ներառում է ընդունելության գործընթացի գնահատման, տրված առաջադրանքների, աշխատանքային պայմանների և այլնի վերաբերյալ հարցեր: Կերպարվեստի ֆակուլտետի ուսանողների … Continued