ԵԳՊԱ առկա ռեսուրսների և մատուցվող ծառայություննների գնահատում

Ամփոփում 2017թ. ապրիլ ամսին ԵԳՊԱ Որակի ապահովման կենտրոնը հարցում է իրականացրել կերպարվեստի ֆակուլտետի ուսանողների շրջանում: Հարցման նպատակն էր գնահատել ԵԳՊԱ առկա ռեսուրսների և մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը: Կերպարվեստի ֆակուլտետի ուսանողները հիմնականում բավարարված են են առկա ռեսուրսներից և մատուցվող ծառայություններից, սակայն ներկայացրել … Continued

Ընդունելության կարգի արդյունավետության գնահատում

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2016թ. նոյեմբեր ամսին անցկացվել է հարցում Դիզայնի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի առաջին կուրսի 59 ուսանողների շրջանում: Հարցման նպատակն էր գնահատել ընդունելության գործընթացի արդյունավետությունը: Հարցաթերթը իր մեջ ներառում է ընդունելության գործընթացի գնահատման, տրված առաջադրանքների, աշխատանքային պայմանների և այլնի վերաբերյալ հարցեր: … Continued

Ընդունելության կարգի արդյունավետության գնահատում

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2016թ. նոյեմբեր ամսին անցկացվել է հարցում Կերպարվեստի ֆակուլտետի  առաջին կուրսի 34 ուսանողների շրջանում: Հարցման նպատակն էր գնահատել ընդունելության գործընթացի արդյունավետությունը: Հարցաթերթը իր մեջ ներառում է ընդունելության գործընթացի գնահատման, տրված առաջադրանքների, աշխատանքային պայմանների և այլնի վերաբերյալ հարցեր: Կերպարվեստի ֆակուլտետի ուսանողների … Continued

Դասընթացի արդյունավետության գնահատում

Ուսանողների շրջանում  «Կոմպոզիցիա» դասընթացի արդյունավետության վերաբերյալ հարցում ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2016թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, ուսանողների շրջանում անց է կացվել «Կոմպոզիցիա»  դասընթացի արդյունավետությունը գնահատող հարցում: Հարցման նպատակն էր գնահատել դասընթացի արդյունավետությունը, ինչպես  նաև վերհանել բացթողումները: Հարցմանը մասնակցել են 4-րդ կուրսի «Քանդակագործություն»  բաժնի 5  ուսանող: … Continued

1 2 3 4 5 6 7 13