Դասընթացի արդյունավետության գնահատում

2017թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնը իրականացրել է հարցում «Հագուստի մոդելավորում» կրթական ծրագրի 1-3 կուրսերի 86 ուսանողների շրջանում «Գունանկար» առարկայի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով: Հարցումը իրականացվել է «Գունանկար» դասավանդող հետևյալ դասախոսների խմբերում՝ Ֆրենկ Գասպարյան, Հրանտ Հարությունյան, Հովհաննես Մալխասյան, Տիգրան Կիրակոսյան, Կարեն … Continued

Դասընթացի արդյունավետության գնահատում

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2017թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնը իրականացրել է հարցում «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ» կրթական ծրագրի 1-3 կուրսերի 15 ուսանողների շրջանում «Գունանկար» առարկայի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով: Հարցումը իրականացվել է «Գունանկար» դասավանդող հետևյալ դասախոսների խմբերում՝ Վարդան Պողոսյան, Դավիթ Սեդրակյան: Ուսանողները հիմնականում բավարարված … Continued

Դասընթացի արդյունավետույան գնահատում

2017թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնը իրականացրել է հարցում «Համակարգչային գրաֆիկա» կրթական ծրագրի 1-3 կուրսերի 59 ուսանողների շրջանում «Գունանկար» առարկայի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով: Հարցումը իրականացվել է «Գունանկար» դասավանդող հետևյալ դասախոսների խմբերում՝ Զարուհի Մանուկյան, Գոռ Պետրոսյան, Վարդան Պողոսյան, Դավիթ Սեդրակյան, Արսեն … Continued

Հարցում օտար լեզվի իմացության վերաբերյալ

Ամփոփում 2017թ. ամպրիլ ամսին ԵԳՊԱ ՈԱ կենտրոնը իրականացրել է հարցում բուհի վարչական, դասախոսական և ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների շրջանում օտար լեզվի իմացության վերաբերյալ: Այսպիսով, ԵԳՊԱ աշխատակիցները հիմնականում տիրապետում են ռուսերեն լեզվին, սակայն նրանց մեջ առկա են նաև անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ … Continued

1 2 3 4 5 6 13