Հագուստի մոդելավորում

Կոմպոզիցիա Դասընթացի նկարագրությունը Կոմպոզիցիայի նպատակն է` ուսանողին սովորեցնել ստեղծել կերպար, պատկերել այն` օգտագործելով համաչափության կանոնները, գույների ներդաշնակ համադրությունը, ոճի միաբանությունը, մարմնի ճշգրիտ կառուցվածքը: Կոմպոզիցիայի թիրախը հարթության գրագետ լուծումն է, տարրի և միջավայրի հարաբերության տրամաբանության օրենքը, ծավալային խնդիրները, գույնի զգացողությունը և … Continued

Գեղանկարչություն

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայում Գեղանկարչություն մասնագիտության դասընթացները ներառում են պարտադիր, ընտրովի և ֆակուլտատիվ առարկաներ: Պարտադիր առարկաներից` գունանկարչություն, գծանկարչություն և կոմպոզիցիա մասնագիտական առարկաները անց են կացվում ուսման առաջին տարվա առաջին կիսամյակից: Գունանկարչության և գծանկարչության ուսուցումը նպատակ ունի ուսանողին փոխանցել խորացված պրակտիկ … Continued