Գործընթացներ

Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայում աշխատանքներ են տարվում ուսանողների շարժունակությանը նպաստելու ուղղությամբ, հատկապես, ընդհանուր Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում: Այդ նպատակով դասընթացների կառուցվածքը և ուսումնառության արդյունքների գնահատման չափանիշները համապատասխանեցվել են ECTS-ի պահանջներին: Ելնելով Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից, 2007-2008 ուս. Տարվանից ԵԳՊԱ-ն անցել է … Continued

Տեմպուսի HESDeSPI, Հանս Սկոգլունդի կարծիքը

2011 թվականի հոկտեմբերի 15-16-17-ին տեղի ունեցավ Տեմպուսի HESDeSPI, ( Բարձրագույն կրթական համակարգի մշակում սոցիալական գործընկերության բարելավման և հումանիտար գիտությունների մրցունակության համար) ծրագրի հերթական այցը ԵԳՊԱ և ԵՊՃՇՀ հաստատություններ Հանս  Սկոգլունդի կողմից:           Վերջինս  ժամանել էր Շվեդիայից, … Continued