Վերապատրաստում բուհերի կառավարող օղակների համար

14-17 հուլիսի 2014 թ., Գրաց, Ավստրիա   ԵԳՊԱ-ն, որպես ՏԵՄՊՈՒՍԻ ԳՈՎԵՐՆ (Բուհերի ինքնավարության խթանումը: Բոլոնիայի սկզբունքներին համահունչ բուհերի կառավարման համակարգի բարելփոխումների իրականացում) դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող բուհ, կազմակերպեց և իրականացրեց ծրագրով նախատեսված եռամակարդակ վերապատրաստումներից առաջինը՝ գործընկեր բուհերի կառավարող օղարկների՝ ռեկտորների և պրոռեկտորների … Continued

Աշխատաժողով PICASA ծրագրի շրջանակներում

Tempus PICASA Տեմպուս PICASA “Promoting internalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptation ” (Բուհերի միջազգայնացման խթանում Արևելյան Հանրության երկրներում՝ մշակութային և կառուցվածքային փոփոխությունների միջոցով) դրամաշնորհային ծրագիր, տևողությունը՝ 3 տարի: Ծրագրի համակարգողն է՝ Երևանի պետական համալսարանը: … Continued

Հետազոտական ծրագրի խթանում

Աշխատաժողով՝ «Հետազոտական ծրագրի խթանում: Ինչպե՞ս և ինչո՞ւ» 16-17 հունիսի 2014 թ., Երևան, Հայաստան ՏԵՄՊՈՒՍ-ի Վերիտաս ծրագրի համակարգող Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը իրականացրեց ծրագրով նախատեսված երկրորդ աշխատաժողովը 2014թ. հունիսի 16-17-ին: Աշխատաժողովին, որը նվիրված էր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հետազոտական ծրագրերի … Continued

Վերապատրաստում Զալցբուրգյան սկզբունքների ուղղությամբ

5-7 մայիսի 2014 թ., Գրաց, Ավստրիա ԵԳՊԱ-ի աշխատակիցները մասնակցեցին մայիսի 5-ից 7-ը Ավստրիայի Գրաց քաղաքում տեղի ունեցող վերապատրաստմանը ՏԵՄՊՈՒՍ ՎԵՐԻՏԱՍ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Վերապատրաստումը կազմակերպել էին ծրագրի եվրոպական գործընկեր հաստատությունները՝ ի դեմս առաջին աշխատանքային փաթեթի («Կարողությունների զարգացում») ղեկավար Աշխարհի համալսարանների ծառայություն … Continued